Съобщение във връзка решение на ОбС-Варна за осъществяване на “Здравно училище за онкологично болни и техните близки”

На петнадесетото заседание на Общински Съвет – Варна, с решение 828-4-2 Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства за програма “Здравно училище за онкологично болни и техните близки“ на Фондация „Толерантност”, която ще бъде осъществена в партньорство със СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков” Варна ЕООД и УМБАЛ „Света Марина” Варна.
ЦЕЛИ:Основната цел на проекта е да се подпомогнат онкологично болни деца и възрастни в процесите на преосмисляне на ценностите си по отношение на водене на смислен начин на живот с онкологично заболяване; Да се подпомогнат близките на онкологично болните по отношение на водене на живот с онкологично болен; Да се разработи, усъвършенства, приложи и популяризира иновативен модел за обучение на онкологично болни деца и възрастни и техните близки.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Завършен обоснован модел за цялостно обучение на онкологично болни деца и родители и техни близки; Преосмислени ценности по отношение водене на смислен начин на живот с онкологично заболяване сред деца и възрастни с онкологични заболявания; Преодоляване на страха и изолацията, настъпили следствие онкологичното заболяване сред деца и възрастни с онкологични заболявания и техните близки; Изградени умения за общуване с болния и за умения за самосъхранение сред грижещите се за онкологично болния; Информираност на обществеността относно нуждата за цялостен подход на обучение сред онкологично болни.

Линк към сайта на община Варна

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email