Проект: “Социална реинтеграция на младежи при загуба на близък”

В настоящата брошура екипът на фондация “Толерантност” прави кратък обзор на танатологичната тематика, без да има претенции за изчерпателност, представя казус и изводи от реализираните дейности от проект “Социална реинтеграция на младежи в неравностойно положение следствие внезапна смърт на близък”, финансиран през 2007 г. от община Варна, дирекция “Младежки дейности и спорт”, програма “Младежки дейности”.

Председател: Огнян Узунов

Кликнете върху снимката, за да видите ръководството по проекта.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email